Doświadczenie naukowe

Jestem doktorem psychologii. Pracuję jako post-doctoral researcher na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Moje badania i publikacje naukowe dotyczą m.in. ojcostwa, rozwoju tożsamości u nastolaktów i młodych dorosłych oraz psychologii narracyjnej.

Publikacje naukowe

Janowicz, K., Soroko, E., & Hallford, D. J. (2022). Awareness of narrative identity and selected aspects of narrative activity and meaning-making. Preliminary results. Roczniki Psychologiczne25(2), 171-192. https://doi.org/10.18290/rpsych2022.0010

Adamczyk, K., Janowicz, K., Mrozowicz-Wrońska, M. (2022). Never-Married Single Adults’ Experiences with Online Dating Websites and Mobile Applications: A Qualitative Content Analysis. New Media and Society. 1-24. https://doi.org/10.1177/14614448221097894

Janowicz, K., & Jasielska, A. (2021). Komercjalizacja tacierzyństwa. Relacja ojca z dzieckiem na tle działań marketingowych. Człowiek I Społeczeństwo51, 79–100

Janowicz, K. (2020). Vision of own parenting in singles and people engaged in a romantic relationship. Roczniki Psychologiczne, 23 (2), 133-152.

Janowicz. K. (2020). Zagadnienia metodologiczne związane z badaniem wizji własnego rodzicielstwa. W: L. Bakiera (red.), Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne (s. 261-278.) Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Soroko, E., Janowicz, K., Frąckowiak, A., & Siatka, A. (2019). Polska wersja kwestionariusza do badania świadomości tożsamości narracyjnej (Awareness of Narrative Identity Questionnaire-PL, ANIQ-PL). Polskie Forum Psychologiczne, 24 (4), 477-497.

Janowicz, K. (2018). Obawy nastolatków i młodych dorosłych związane z rodzicielstwie. W: B. Harwas-Napierała, L. Bakiera (red.) Oblicza współczesnej rodziny (s. 119-147). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Janowicz, K., Bakiera, L. (2018). Levinsonowskie Marzenie w odniesieniu do ojcostwa. Badanie mężczyzn w fazie nowicjatu. Psychologia Rozwojowa, 23(4), 71-90.

Janowicz, K. (2018). Wizja własnego ojcostwa u mężczyzn w późnej adolescencji. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Dokotrantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Nauki Społeczne, 22 (3), 149-181.

Praca w projektach badawczych

X 2022 – obecnie: post-doctoral reseacher w grancie SONATA BIS 11 „Wypalenie rodzicielskie w pierwszych latach realizowania roli rodzica. Od czego zależy, jak się rozwija i jakie ma konsekwencje?„. Kierownik projektu: dr Konrad Piotrowski.

IX 2020 – X 2021: Główny wykonawca w grancie „Czy dzienniczkowe interwencje autonarracyjne podczas pandemii COVID-19 przyczyniaja się do poprawy zdrowia psychicznego? (Projekt finansowany w ramach Konkursu na najlepsze projekty w zakresie badań nad COVID-19 ogłoszonego przez JM Rektora UAM dnia 20.07.2020 roku); Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Emilia Soroko.

VII 2020 – III 2022: doktorant-stypendysta w grancie SONATA BIS 9 2019/34/E/HS6/00164 („Życie w pojedynkę w ujęciu teorii niejasnej straty: Relacja między życiem w pojedynkę a zdrowiem psychicznym w perspektywie moderacyjnej i mediacyjnej funkcji wybranych czynników psychologicznych”). Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Katarzyna Adamczyk.

III – VIII 2016: wykonawca w grancie OPUS 6 2013/11/B/HS6/01567 („Struktura wiedzy ekspertów i jej uwarunkowania na przykładzie konceptualizacji przypadku”). Kierownik projektu: prof. UAM dr hab. Anna Słysz.

Wybrane wystąpienia na konferencjach naukowych

Międzynarodowe

Adamczyk, K., Janowicz, K., Mrozowicz-Wrońska, M., Zawada, K. (2021). Well-Being of Polish Single Emerging Adults in the Times of the COVID-19 Pandemic. Konferencja: 10th Conference on Emerging Adulthood – “Well-being during emerging adulthood: challenges & opportunities”. Organizator: Society for the Study on Emerging Adulthood. New York (konferencja zdalna), 4-6.11.2021.

Janowicz, K. (2021). Psychological Predictors of the Vision of OwnParenting in Young People. Konferencja: 7th ESFR Conference – “Sustainable Relationships?: Families, Personal Lives and Global Change”. Organiztorzy: European Society on Family Relations i Oxford Brookes University. Oxford Brookes (konferencja zdalna), 18-19.08.2021.

Janowicz, K. (2020). The vision of their own adult life in teenagers  – its content and structure, and relations with identity, time perspective, life values and meaning in life. A pilot study. Konferencja: 17th EARA Conference – “Adolescence in a rapidly changing world”. Organizatorzy: European Association for Research on Adolescence, University of Porto. Porto (konferencja zdalna), 2-5.09.2020.

Janowicz, K. (2018). Sex differences in vision of own parenthood in late adolescence and early adulthood. Konferencja: 9th Congress of European Society on Family Relations – „Families through the lense of diversity”. Organizator: European Society on Family Relations, University of Porto. Porto, 5-8.09.2018.

Janowicz, K. (2018). Vision of own parenthood in childless women and men in late adolescence and early adulthood. Konferencja: 6th Panhellenic Conference of Developmental Psychology. Organizator: Hellenic Psychological Society. Thessaloniki, 10-13.05.2018 r.   

Janowicz, K. (2016). Today’s fatherhood in the eyes of young childless men and women. Konferencja: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Men and Women. Differences, similarities”. Organizator: Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów, 18-19.05.2016 r.

Ogólnopolskie

Janowicz, K., Adamczyk, K., Mrozowicz-Wrońska, M. (2022). Życie w pojedynkę a rozwój psychiczny i zdrowie. Analiza tematyczna wywiadów z dorosłymi mężczyznami. Konferencja: XXX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Organizatorzy: Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka. Gdański, 2-4.06.2022.

Janowicz, K., Soroko, E., Kleka, P., Dolczewski, M.,Borzyszkowski, M., Borzęcka, A.(2022). Efektywność dzienniczkowych interwencji autonarracyjnych dla zdrowia psychicznego dorosłych w czasie pandemii. Konferencja: VIII Konferencja Narracyjna pt. „Narracje w psychologii – przedmiot, proces, metoda”. Organizator: Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM. Poznań, 12-14.05.2022.

Janowicz, K. (2021). Trudności w rozwoju tożsamości a zdrowie psychiczne, poczucie sensu w życiu i samoocena u nastolatków i młodych dorosłych. Konferencja Psychologii Klinicznej „Psychologia kliniczna w teorii i praktyce oddziaływań psychologicznych”. Organizatorzy: Zakład Psychologii Zdrowia i Psychologii Klinicznej Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytut Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poznań (online), 21-23.10.2021.

Janowicz, K., i Jasielska, A. (2021). Komercjalizacja tacierzyństwa – ojcowie jako adresaci działań marketingowych. Konferencja: II Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna – “Rodzicielstwo w zmieniającym się świecie”. Organizator: Wydział Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań (online), 15-16.06.2021.

Janowicz, K. (2021). Życie w pojedynkę w okresie wczesnej dorosłości – między obawą a nadzieją. Konferencja: XXIX Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Organizatorzy: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka; Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa (online), 20-22.05.2021.

Bakiera, L., Stankowska-Mazur, I., Janowicz, K. (2020). Funkcjonowanie dorosłych podczas pandemii covid-19 z perspektywy reagowania na stres, orientacji pozytywnej i poczucia sensu w życiu. Konferencja: Ogólnopolska e-Konferencja Naukowa “Doświadczanie pandemii COVID-19 w Polsce”. Organizator: Wydział Psychologii i Kognitywistyki UAM. Poznań (konferencja zdalna), 16-17.09.2020.

Janowicz, K. (2019). Kwestionariusz Wizji Własnego Rodzicielstwa – podstawy teoretyczne i własności psychometryczne. Konferencja: I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna pt. „Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym”. Organizator: Zakład Psychologii Rozwoju Człowieka i Badań nad Rodziną w Instytucie Psychologii UAM. Poznań, 15-16.05.2019r.

Janowicz, K. (2018). Wizja własnego rodzicielstwa u osób znajdujących się w bliskich związkach intymnych i singli. II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych. Organizator: Zakład Psychologii Społecznej i Środowiskowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Katowice, 18-19.10.2018r.

Janowicz, K., Soroko, E. (2018). Świadomość tożsamości narracyjnej a wybrane właściwości osobowości i funkcjonowania emocjonalnego. Konferencja: VII Konferencja Psychologii Narracyjnej – „Narracja a rozwój”. Organizator: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kazimierz Dolny, 27-29.09.2018.

Soroko, E., Janowicz, K. (2018). Polska adaptacja i walidacja Kwestionariusza Świadomości Tożsamości Narracyjnej (ANIQ). Konferencja: VII Konferencja Psychologii Narracyjnej – „Narracja a rozwój”. Organizator: Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Kazimierz Dolny, 27-29.09.2018.

Janowicz, K. (2018). Posiadanie małych dzieci w rodzinie a kształt wizji własnego rodzicielstwa u kobiet i mężczyzn w późnej adolescencji i wczesnej dorosłości. Konferencja: XXVII Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej. Organizatorzy: Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka, Instytu Psychologii Uniwersytetu Opolskiego. Kamień Śląski, 14-16.06.2018.

Członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

2018 – obecnie: European Society on Family Relations.
2022 – obecnie: Polskie Stowarzyszenie Psychologii Rozwoju Człowieka

Nagrody i wyróżnienia

2021 – Stypendium Naukowe Fundacji UAM za wybitny dorobek naukowy i prowadzenie innowacyjnych badań o wysokim potencjalne wdrożeniowym – na rok akademicki 2021/2022.
2016 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia – na rok akademicki 2016/2017


%d blogerów lubi to: