Dydaktyka i popularyzacja wiedzy

Moja działalność związana z dydaktyką i popualryzacją wiedzy to m.in. prowadzenie zajęć dla studentów psychologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i Uniwersytecie SWPS, opieka nad studenckim Kołem Naukowym Psychologii Rodziny, spotkania i warsztaty dla studentów, prelekcje i teksty popularno-naukowe.

Zajęcia dydaktyczne

Psychologia rozwoju człowieka (ćwiczenia) – zajęcia na II roku psychologii dziennej.

Praca empiryczna (ćwiczenia) – zajęcia na III roku psychologii dziennej.

Praca z rodziną dziecka z zaburzeniami rozwoju (ćwiczenia) – zajęcia w ramach studiów podyplomowych

Myslenie o przyszłości: teoria, badanie i zastosowanie w praktyce (ćwiczenia) – zajęcia na III roku psychologii dziennej

Tutoring akademicki

Jako certyfikowany przez Collegium Wratislaviense tutor akademicki prowadzę na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki indywidualne tutoriale dla studentów chcących pogłębić swoją wiedzę z psychologii oraz zwiększyć swoje kompetencje związane ze studiowaniem oraz działalnością naukową.

Opieka nad kołami naukowymi

Koło Naukowe Psychologii Rodziny UAM – współopiekun naukowy (2017-2022)

Publikacje popularno-naukowe

„Więź ojca z dzieckiem – dlaczego jest ważna i jak ją budować?”
Publikacja przygotowana na zamówienie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Być tatą – jak zbudować bliską i zaangażowaną relację z dzieckiem.
Publikacja przygotowana wraz z mgr Jagodą Konieczną-Blicharz w ramach projektu współfinansowanego ze środków Miasta Poznania.

Nastolatek nie jest już dzieckiem.
Publikacja przygotowana we współpracy z Teatrem Muzycznym w Poznaniu jako element programu do spektaklu „Footloose”. Publikacja była związana z programem profilaktyki zachowań ryzykownych wśród młodzieży prowadzonym we współpracy z PZU.

Prelekcje, Podcasty, Wywiady

„Jak przygotować się do rodzicielstwa?”podcast nagrany dla Fundacji Share The Care.

„Wypalenie rodzicielskie. Czy można mieć dość bycia rodzicem?” – podcast nagrany dla Fundacji Sukces Pisany Szminką.

„Z męskiej perspektywy: ojcostwo, zdrowie i dobrostan.” – spotkanie dla pracowników fabryki Bridgestone Poznań w ramach akcji Movember.

„Czy nowe zmiany w prawie spowodują, że więcej mężczyzn będzie korzystało z urlopu rodzicielskiego?” – podcast nagrany dla Fundacji Sukces Pisany Szminką.

„Jak być dobrym ojcem dzisiaj? Ojcostwo według najnowszych badać naukowych?” – gościnny udział w audycji „Strefa Rodzica” emitowanej przez Polskie Radiom Dzieciom (prowadzenie: red. Marcin Perfuński)

„Jakim będę ojcem? Wizja własnego ojcostwa u młodych mężczyzn”, Poznań, 18.12.2020. Wystąpienie podczas IV Forum Psychologii Rodziny pt. „Doświadczanie ojcostwa” organizowanego przez Zakład Psychologii Rozwoju i Koło Naukowe Psychologii Rodziny na Wydziale Psychologii i Kognitywistyki UAM.

„Przemoc w rodzinie – charakterystyka, wybrane przyczyny, profilaktyka”, Kutno, 22.11.2018. Wykład podczas Konferencji „Kutno – miastem mocy przeciwko przemocy” organizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie.

„Co młodzi mężczyźni myślą o ojcostwie?” – podcast nagrany wraz z Fundacja Share the Care.

„Tata jest ważny” wywiad nt. zaangażowanego ojcostwa, przygotowania się do bycia tatą i roli wychowawczej ojca dla Przewodnika Katolickiego (nr 11/ 2021; dodatek poznański).

„Nie rodzimy się przygotowani do bycia rodzicami” wywiad nt. zaangażowanego ojcostwa i płynących z niego dla dziecka i ojca korzyści, społecznych wzorców roli ojcowskiej i wyzwań stojących przed współczesnymi ojcami dla portalu Noizz.pl.

%d blogerów lubi to: